Owen Venloo

Het Beleid Zelfregulering door Werkgever is Compleet Mislukt


Zanger en Oud Coördinator Minderhedenbeleid Gemeente Haarlemmermeer, Oud Algemeen Coördinator Migranten Werkwinkels Amsterdam en Oud Landelijk Hoofdbestuurslid Partij van de Arbeid / Cie. Etnische Groepen.
Lees meer op deze website van Mr Owen Venloo. Ook als zanger (Carmelita Coutinho & Owen Venloo – Mama Numbru Wan) met diverse optredens.

Lees Owen Venloo

  1. Facebook: https://www.facebook.com/owen.venloo
  2. Zanger: https://www.youtube.com/watch?v=kOJ45JxepNA


Het Beleid is Mislukt

Het roer moet om!!! Ander beleid bittere noodzaak!!!
“HET BELEID ZELFREGULERING DOOR WERKGEVERS” IS COMPLEET MISLUKT.
Wij hebben nu, noodgedwongen o.m. ook door falende werkgevers, Klimaatbeleid met Cijfermatige Klimaatdoelstellingen voor de toekomst. Wij moeten noodgedwongen nu, dus ook door falende werkgevers, naar Diversiteitsbeleid ook met Cijfermatige Diversiteitsdoelstellingen voor diezelfde toekomst.

Dus invoering van het DRS (Diversity Rating System) = Diversiteits Sterren voor Bedrijven en Instellingen. Dat wil zeggen een eerlijke verdeling van werk voor vrouwen, gehandicapten, de etnische en andere groepen zoals LGBT-ers enzovoort.

Reactie Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher: “Mogelijk kunt u meer maatschappelijk draagvlak en steun zoeken voor uw DRS voorstel”. Maar de PvdA was helaas niet bereid om daarbij te helpen.
De politieke partij DENK van Tunahan Kuzu heeft steun toegezegd voor invoering van het DRS en de politieke partij BIJ1 van Sylvana Simons heeft het integrale en vooral innovatieve DRS opgenomen in het verkiezingsprogramma en inmiddels ook genoemd in het BIJ1-Wensenlijstje aan de Groen Links informateur bij de nu lopende collegevorming in Amsterdam.

Diversiteits Sterren
In het DRS krijgen bedrijven en instellingen op de DRS-website een aantal sterren afhankelijk van de mate waarin zij in hun personeelsbestand een eerlijke verdeling van werk hebben tussen vrouwen, gehandicapten, de etnische en andere groepen. één en ander als volgt:

  1. Diversiteits Ster: voor bedoelde eerlijke verdeling op het lage niveau;
  2. Diversiteits Sterren: een eerlijke verdeling op het lage en midden niveau en
  3. Diversiteits Sterren: eerlijke verdeling laag, midden en topniveau (totaal)

Publiekspressie
Vanuit de samenleving zal er via de DRS-website sprake zijn van drie pressie-elementen namelijk:

  • a) publieks-monitoring / goodwill;
  • b) publieks-controle en het belangrijkste element de
  • c) Publieks-KOOPKRACHT (de voorkeur geven aan bedrijven / instellingen met

3 Diversiteits Sterren Overheids Faciliteiten Beleid
Het Diversiteitsbeleid van de overheid / regering moet dan zijn, dat in de toekomst, bijvoorbeeld over 20 of 30 jaren, alleen 3-Diversiteits Sterren bezittende bedrijven en instellingen in aanmerking komen voor bepaalde overheidsfaciliteiten. Dus alle werkgevers hebben de komende 20 of 30 jaren de tijd om te komen tot een eerlijke verdeling van alle werk in hun organisaties.

Toelichting: Om Amerikaanse toestanden (“ieder voor zich” en de schrijnende sociale ellende die dat oplevert) in Nederland en Europa te voorkomen. Met de toegezegde steun van DENK (Tunahan Kuzu) en BIJ1 (Sylvana Simons) en de positieve geluiden vanuit Groen Links Amsterdam, moet het mogelijk zijn om ook de overige progressieve politieke partijen achter dit voorstel te krijgen. Omdat de al meer dan 50 jaren durende ZELFREGULERING DOOR WERKGEVERS COMPLEET IS MISLUKT ALS HET GAAT OM HET EERLIJK VERDELEN VAN WERK VOOR VROUWEN, GEHANDICAPTEN, DE ETNISCHE EN ANDERE GROEPEN.

Hoofddorp, 10 april 2018 Mr Owen Venloo
(Oud Coördinator Minderhedenbeleid Gemeente Haarlemmermeer,
Oud Algemeen Coördinator Migranten Werkwinkels Amsterdam en
Oud Landelijk Hoofdbestuurslid Partij van de Arbeid / Cie. Etnische Groepen)